POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, jako użytkownika strony: www.michalbalcerak.com (zwanej dalej Stroną). Zapoznając się z Polityką prywatności dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.

§1. Informacje podstawowe. 

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Michał Balcerak przedsiębiorca wpisany do Centralnej Informacji i Ewidencji o Działalności Gospodarczej pod firmą: Michał Balcerak Visualization z siedzibą w Łodzi (93-345), ul. Paradna 45/7, NIP: 775-26-18-918
Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem: 
poczty e-mail: info@michalbalcerak.com
telefonicznie: 609-287-742

§2. Zasady przetwarzania danych.

Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:
w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
rzetelnie i uczciwie (rzetelność); 
w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

§3. Cele, podstawy prawne i zakres przetwarzania danych. 

Twoje dane będę przetwarzać:
w celach kontaktowych, aby udzielić ci odpowiedzi na Twoją wiadomość przesłaną mi bezpośrednio drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia Ci odpowiedzi.
w celach sporządzania umów pomiędzy stronami.

Przetwarzamy Twoje dane w zakresie:
po przesłaniu wiadomości e-mail będę przetwarzać dane, które będą w niej zawarte. Przekazanie danych w e-mailu następuje dobrowolnie. W każdym czasie możesz zwrócić się do mnie z prośbą o usunięcie tych danych.
po skorzystaniu z formularza kontaktowego na stronie bądź social media będę przetwarzać dane w postaci twojego adresu e-mail, telefonu oraz imienia. Podanie tych danych stanowi warunek udzielenia przeze mnie odpowiedzi na Twoje zapytanie. 


§4. Odbiorcy danych oraz zamiar przekazywania danych do Państwa spoza EOG lub organizacji międzynarodowej.

Odbiorcą Twoich danych osobowych jest podmiot dostarczający usługi Michał Balcerak Visualization;
Twoje dane nie są przekazywane do Państw spoza EOG lub organizacji międzynarodowych. 

§5. Termin przechowywania danych.

Nie jesteśmy w stanie ustalić przez jaki okres przetwarzać będziemy Twoje dane osobowe. Jeśli przekazałeś nam swoje dane w formularzu lub wiadomości e-mail w celach kontaktowych to Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu złożenia przez Ciebie żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, ale również w przypadku, w którym uznamy, że zrealizowaliśmy prawnie uzasadniony interes Administratora. 

§6. Prawa użytkowników.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa: 
dostępu do treści swoich danych oraz 
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, 
prawo wniesienia sprzeciwu, 
prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. 
Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl

§7. Pliki cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym, czyli Twoim komputerze, laptopie lub smartfonie, w zależności jakiego urządzenia używasz do oglądania Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Sam możesz zadecydować o formie wykorzystania cookies – ustawienia te są dostępne w każdej przeglądarce internetowej.
Pliki cookies służą przede wszystkim twojej wygodzie – dzięki ich użyciu, znacznie skraca się czas ładowania strony podczas kolejnych odwiedzin.
Cechy plików cookies:
dostosowują zawartość stron internetowych serwisu do Użytkownika. Optymalizują poruszanie Użytkownika na stronie, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, za pomocą, którego wyświetlana jest strona i tak ustawić jej parametry, by nawigacja nie sprawiała problemów i zoptymalizowana pod względem indywidualnych potrzeb Użytkownika. 
pozwalają wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
tworzą statystyki, dzięki którym Administrator wie, które treści cieszą się zainteresowaniem Użytkowników. Pozwala to na ciągłe ulepszanie strony i taką konstrukcję treści, która będzie odpowiadała osobom odwiedzającym stronę.
pozwalają na wielokrotne wykorzystanie opcji logowania przez Użytkownika, co jest dla Ciebie dużo wygodniejsze, gdyż podczas przemieszczania się po stronie i wielokrotnych odwiedzin nie jesteś zmuszony do każdorazowego wpisywania loginu i hasła.
W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Użytkownik może w każdym momencie usunąć pliki cookies.
Wprowadzone przez użytkownika ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony, znacznie utrudniając swobodne korzystanie ze wszystkich jego opcji. 
Pliki cookies są zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz innych partnerów. Użytkownik jednakże w każdej chwili może je usunąć.
Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
Jeżeli masz wątpliwości, co do ustawień plików cookies, skontaktuj się z operatorem swojej przeglądarki internetowej.
Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie cookies przez Stronę, opuść ją lub aktywuj odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.
Back to Top